Selvangivelse

Selvangivelse2016-01-18T11:24:36+00:00

3Alle har plikt til å sende inn selvangivelse uavhengig av om skatteplikten etter norsk lov er begrenset i.h.t. skatteavtale.

Selvangivelsen skal fylles ut av arbeidstakere bosatt i utlandet som oppholder seg midlertidig i Norge og er ansatt hos utenlandsk eller norsk arbeidsgiver, samt utenlandske arbeidstakere og nordmenn bosatt i utlandet som har utført arbeid på den norske kontinentalsokkel.

Dersom utfylt og underskrevet inntektsoppgave ikke innsendes, vil inntekten bli fastsatt skjønnsmessig og tilleggsskatt blir vurdert av Skatteetaten. Dette vil også gjelde selv om arbeidsgiveren sender lønns- og trekkoppgave.

 

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne med utfylling av selvangivelsen. Vi velger den metoden som passer best for deg og sørger for at du får med alle fradrag du har krav på. Du får en estimert skatteberegning fra oss. Stemmer ikke den med skatteberegningen du mottar fra Skatteetaten, sender vi inn klage for deg uten ekstra kostnad.

Gjennom mange års samarbeide med Skatteetaten kjenner vi godt til hvilke rettigheter og muligheter du som utenlandsk arbeidstaker har.

Det skal lønne seg å bruke profesjonell skattehjelp!

Velg ditt språk: