Frister for selvangivelse

Frister for selvangivelse2016-01-18T13:42:37+00:00

pc_kalkulator_closeup1. Selvangivelse

Alle utenlandske arbeidstakere i Norge som er ansatt hos utenlandsk eller norsk arbeidsgiver, skal uavhengig av skatteplikt levere skjema RF-1047 «Selvangivelse» til lokal skattekontor.

Den preutfylte selvangivelsen sendes til arbeidstaker i slutten av mars året etter inntektsåret. Frist for innlevering er 30. april.

Opplysninger til bruk i selvangivelsen om inntekt/godtgjørelser finnes på lønns- og trekkoppgaven som arbeidstaker får fra arbeidsgiver.

2. Skatteoppgjør

Skatteoppgjøret sendes ut når skattekontoret er ferdig med ligningen, fortløpende i perioden juni-oktober året etter inntektsåret.

Skatteoppgjøret viser hvilken inntekt som er lagt til grunn for beregning av norsk skatt, og den skatt som er utregnet.

Skatteoppgjøret må kontrolleres for å se at det er i samsvar med innsendt selvangivelse

3. Klage

Hvis skatteoppgjøret ikke er i samsvar med innsendt selvangivelse, kan man kreve korrigering av skatteoppgjøret.

Hvis skatteoppgjøret er basert på lønns- og trekkoppgaven og det ikke er tatt hensyn til alle fradrag man har krav på, kan man sende inn en korrekt utfylt selvangivelse og kreve en korrigering av ligningen og skatteoppgjøret innen 6 uker etter mottatt skatteoppgjør fra skattekontoret.

Hvis klagen sendes inn senere enn etter 6.uker etter mottatt skatteoppgjør vil det blir opp til skattekontoret å vurdere om å ta ligningen opp til endring eller ikke.

Velg ditt språk: